Axe Blond Samba Ai Clase de Axe Daiana Sol

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Axe Blond Samba Ai Clase de Axe Daiana Sol
image from video

0 Responses to “Axe Blond Samba Ai Clase de Axe Daiana Sol”

Leave a reply