Kuduro Dance - Paulo Jalaska e Thiago O Ganzela

Kuduro / Kuduro dance video

Some info about this movie:

Type of dance: Kuduro

Kuduro Dance - Paulo Jalaska e Thiago O Ganzela
image from video

0 Responses to “Kuduro Dance - Paulo Jalaska e Thiago O Ganzela”

Leave a reply