Samba De Roda Angola Angoleiros

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba De Roda Angola Angoleiros
image from video

0 Responses to “Samba De Roda Angola Angoleiros”

Leave a reply