Samba de Roda Dofono Lazinho e Fayo Mullatin

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba de Roda Dofono Lazinho e Fayo Mullatin
image from video

0 Responses to “Samba de Roda Dofono Lazinho e Fayo Mullatin”

Leave a reply