Samba de Roda do Recncavo Baiano-Mirim

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba de Roda do Recncavo Baiano-Mirim
image from video

0 Responses to “Samba de Roda do Recncavo Baiano-Mirim”

Leave a reply