Makossa / Makossa dance

Mama Makossa-Masquerade Line Dance Party

Makossa / Makossa dance

Some info about this movie:

Type of dance: Makossa

Mama Makossa-Masquerade Line Dance Party
image from video

0 Responses to “Mama Makossa-Masquerade Line Dance Party”

Leave a reply