Makossa / Makossa dance

Mama Makossa - Line Dance choreography

Makossa / Makossa dance

Some info about this movie:

Type of dance: Makossa

Mama Makossa - Line Dance choreography
image from video

0 Responses to “Mama Makossa - Line Dance choreography”

Leave a reply