Calado vs Os Moicanos kuduro Angola High

Kuduro / Kuduro dance video

Some info about this movie:

Type of dance: Kuduro

Calado vs Os Moicanos kuduro Angola High
image from video

0 Responses to “Calado vs Os Moicanos kuduro Angola High”

Leave a reply