Elisete teaches - Samba Reggae

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba Reggae

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Elisete teaches - Samba Reggae
image from video

0 Responses to “Elisete teaches - Samba Reggae”

Leave a reply