Makossa / Makossa dance

Makossa Freestyle

Makossa / Makossa dance

Some info about this movie:

Type of dance: Makossa

Makossa Freestyle
image from video

0 Responses to “Makossa Freestyle”

Leave a reply