Makossa / Makossa dance

Makossa Live by Georges Ekwa Deido Douala Cmr

Makossa / Makossa dance

Some info about this movie:

Type of dance: Makossa

Makossa Live by Georges Ekwa Deido Douala Cmr
image from video

0 Responses to “Makossa Live by Georges Ekwa Deido Douala Cmr”

Leave a reply