Rasta - Kavasaki Dancehall Reggaeton

Reggaeton / Reggaeton dance

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

Rasta - Kavasaki Dancehall Reggaeton
image from video

0 Responses to “Rasta - Kavasaki Dancehall Reggaeton”

Leave a reply