Samba Ax Class - Samba - Brazilian dance

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Samba - Brazilian dance / Samba Axé

Samba Axe Clss
00:02:25
Samba Axe Clss

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba Ax Class - Samba - Brazilian dance
image from video

0 Responses to “Samba Ax Class - Samba - Brazilian dance”

Leave a reply