Samba Step - Terra Samba - Faz Bem - Samba Axe

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Samba - Brazilian dance / Samba Axé

Samba Axe Clss
00:02:25
Samba Axe Clss
Axe Bahia samba
00:01:49
Axe Bahia samba

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba Step - Terra Samba - Faz Bem - Samba Axe
image from video

0 Responses to “Samba Step - Terra Samba - Faz Bem - Samba Axe”

Leave a reply