Samba de Roda da Bahia

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Samba - Brazilian dance / Samba Axé

Axe Bahia samba
00:01:49
Axe Bahia samba
Samba Axe Bahia
00:01:10
Samba Axe Bahia
Samba Axe Clss
00:02:25
Samba Axe Clss

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Samba de Roda da Bahia
image from video

0 Responses to “Samba de Roda da Bahia”

Leave a reply