Reggaeton / reggaeton choreography

freestyle Reggaeton, Kiev - Reggaeton

Reggaeton / Reggaeton dance

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

freestyle Reggaeton, Kiev - Reggaeton
image from video

0 Responses to “freestyle Reggaeton, Kiev - Reggaeton”

Leave a reply